18.9.08

Política social? electoralisme? populisme?

Un govern local, una de les principals tasques que ha de fer es atendre les necessitats socials dels seus habitants. Aquestes atencions, al meu entendre, s’han de caracteritzar per ser universals, es a dir, que n’hi hagi per a la gent gran, la gent jove, els infants, però sobretot per aquelles persones més necessitades tinguin l’edat que tinguin, i en aquest punt Esquerra discrepem força de la política social populista de l’actual equip de govern.

Entenem la necessitat d’ajudar a les famílies amb infants i/o joves estudiants amb el cost d’escolarització, però creiem que hi ha famílies que ho necessiten més que d’altres que poden directament no necessitar l’ajuda, i poder millorar d’aquesta manera a les famílies amb menys recursos, o per exemple, emprar aquests diners sobrants en altres serveis socials com el comandament de tele-assistència sanitària per a gent gran. Aquest servei que no arriba a més de cent persones grans de Martorelles, que el necessiten per viure soles i no tenir la fortalesa econòmica per fer front a un assistent social, el govern local no el veu tan necessari com donar 100€ a cada estudiant, i farà pagar a cada persona gran el cost íntegre del comandament, al voltant de 60€ anuals.

Esquerra, creiem que aquest no es el camí a seguir. Creiem que les partides econòmiques d’àmbit social les han de rebre aquelles persones necessitades d’aquest diners, en aquest cas, la gent gran de Martorelles, o els infants amb risc d’exclusió social, o els joves sense pis, o tan d’altres problemàtiques social, entenent però, que llògicament porta més vots repartir 100€ al any a les famílies de més de 500 estudiants, que a gairebé 100 avis. A veure qui es el polític que ara o en el futur s’atreveix a retirar els 100€ per estudiant. Nosaltres en tot cas o faríem diferent, per exemple fraccionant el cost dels comandaments, o donant els diners als que ho necessitessin, i no caient en el populisme i l’electoralisme.